Növényorvosi szolgáltatás

A növényvédő szert a forgalmazás és a felhasználás szempontjából a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) I., II. és III. forgalmi kategóriába sorolja.

Az I. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlásához, felhasználásához növényorvosi szerződés szükséges. A növényvédelmi szolgáltatás igénybevételével érintett területre egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban.  Végfelhasználó számára I. forgalmi kategóriájú növényvédő szert a forgalmazó csak növényorvosi vény ellenében adhat át.

A Termelők kényelmét szolgálva cégünk kereskedőként és növényorvosként is jelen van egy növényvédőszeres eladás során. Így nem szükséges külön növényorvoshoz fordulni a vényért, azt mi a vásárlás időpontjában kiállítjuk a velünk szerződésben állóknak.  Így a megfelelő növényvédő szer megszerzéséhez a Termelőknek gyorsan és hatékonyan tudunk segíteni. Egyidejűleg kaphatnak szaktanácsadást, növényorvosi szolgáltatást és vásárolhatnak! 

Kiknek kell növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötniük?

A növényvédelmi szolgáltatás többek között a növényvédő szerekre vonatkozó felhasználási utasítás - beleértve a növényorvosi vény - kiállítását is jelenti. Amennyiben a szakirányító növényorvosi vényt állít ki termelő vagy cég részére, ezt abban az esetben teheti meg, ha növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött. 

Kinek a részére írható fel növényorvosi vény?

Növényorvosi vényt bárki számára kiállíthat a szakirányító, amennyiben kötött vele növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést

Milyen szerződés felel meg a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésnek?

- A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző neve és növényorvosi kamarai regisztrációs száma.
- A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzővel szerződést kötő adatai:
         - természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok, lakcím, adóazonosító jel, MVH regisztrációs száma,
         - jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégnév, székhely, adószám,
- a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatai: település, hrsz. és blokkazonosító, a terület nagysága,
- a növényvédelmi munkavégzéssel érintett kultúrák felsorolása,
- a szerződés kötésének és – amennyiben a felek arról megállapodtak – megszűnésének ideje.

A II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlásához, felhasználásához 80 órás növényvédelmi tanfolyamon kell részt venni, amely elvégzése után zöld könyves engedély kerül kiállításra. Ezt rendszeresen meg kell újítani, egy 8 órás tanfolyamon.  A képzést szervező hivatalokkal való szoros együttműködésünknek köszönhetően a Termelők nálunk naprakész információkat kaphatnak az induló tanfolyamokról. Akár nálunk is jelentkezhetnek ezekre az oktatásokra.

A III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer vásárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött.