Műtrágya

Mind a hazai, mind az import műtrágyák nagy választéka megtalálható nálunk. A tápanyag-utánpótláshoz a nitrogén, NPK mellett meszezőanyagok, talajkondicionálók és levéltrágyák széles körű kínálata várja Partnereinket. Nem hiányoznak kínálatunkból a korszerű biostimulátorok vagy a talaj mikrobiológiai harmóniájáról gondoskodó baktériumtrágyák ill. a szerves tyúk- és marhatrágyák sem.  Maradéktalanul kielégítve a nagy területen gazdálkodó termelőinket és a hobbi kertész vásárlóink igényeit is. Erre a termékcsoportra is igaz, hogy mindenféle kiszerelésben  - bigbag zsákostól a kis zsákosig, literestől a húsz literesig - van raktáron, hogy mindenki megtalálja a legmegfelelőbb megoldást a maga számára.

Fontos változások a robbanóanyag-prekurzorok

forgalmazásában és felhasználásában

2021. február 1. napjától hatályos az 2019/1148 Európai Parlament és a Tanács rendelete, amely a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásának és felhasználását szabályozza. A rendelet összehangolt szabályokat állapított meg a robbanóanyagok jogellenes előállítására visszaélésszerűen felhasználható anyagok vagy keverékek rendelkezésre bocsátására, behozatalára, birtoklására és felhasználására vonatkozóan annak érdekében, hogy korlátozza azok rendelkezésre állását a lakosság számára, és biztosítsa a gyanús tranzakciókra vonatkozó megfelelő jelentéstételt az ellátási lánc egészében.

Mindez érinti az általunk forgalmazott műtrágya és egyéb, robbanóanyag-prekurzornak minősülő anyagot tartalmazó termékeket, keverékeket is.

A jövőben nem szabad engedélyezni, hogy lakossági személyek egyes robbanóanyag-prekurzorokat bizonyos, tömegszázalékban (%(m/m)) kifejezett határértékeket meghaladó koncentrációban szerezzenek meg, hozzanak be, birtokoljanak vagy használjanak fel. Lakossági személynek tekintjük azon természetes vagy jogi személyeket, akik vagy amelyek nem a kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységhez kapcsolódó célokból járnak el. A Rendelet I. számú melléklete által meghatározott robbanóanyag-prekurzorok nem bocsáthatók lakossági személyek rendelkezésére, kivéve, ha a koncentráció nem haladja meg a megjelölt határértéket:

ANYAG

CAS-számHATÁRÉRTÉK %(m/m)
Ammónium-nitrát6484-52-216 % (m/m)*
Hidrogén-peroxid7722-84-112 % (m/m)
Kálium-klorát3811-04-940 % (m/m)
Kálium-perklorát7778-74-740 % (m/m)
Kénsav7664-93-915 % (m/m)
Nátrium-klorát7775-09-940 % (m/m)
Nátrium-perklorát7601-89-040 % (m/m)
Nitrometán75-52-516 % (m/m)
Salétromsav7697-37-23 % (m/m)

*A keverék ammónium-nitrátból származó nitrogén tartalma

A robbanóanyag-prekurzorokat forgalmazó és értékesítő gazdasági szereplőnek – adott feltételek érvényesülése esetén évente legalább egyszer – a szakmai felhasználótól, a gazdasági szereplőtől, leendő partnertől az adataikat tartalmazó nyilatkozatot kell a beazonosítás érdekében bekérnie, amely az alábbiakat tartalmazzák:

  • az ügyfél képviseletére jogosult személy személyazonosságának igazolása;
  • az ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége;
  • az ügyfél (vállalkozás) neve, székhelye, adóazonosítója és cégjegyzékszáma;
  • a korlátozott robbanóanyag-prekurzoroknak az ügyfél általi szándékolt felhasználása.

A tagállamok a IV. mellékletben foglalt formanyomtatványt használhatják a vásárlói nyilatkozathoz. A bekért adatokat a tranzakciótól számított 1,5 évig kötelesek vagyunk megőrizni. A kereskedelmi terméket és az anyagot vagy keveréket, amelyet a kereskedelmi termék tartalmaz, kizárólag a nyilatkozaton feltüntetett célra lehet felhasználni, és csak abban az esetben értékesíthető tovább, szállítható le más vásárló részére, ha az hasonló felhasználási nyilatkozatot tesz, tekintettel a lakossági személyek számára történő rendelkezésre bocsátásra vonatkozóan meghatározott korlátozásokra.

A tájékoztatás nem teljes körű, a Rendelet tartalma az alábbi linken érhető el:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1148 RENDELETE