Az AGRO–COORD is HIVATALOS GÖNGYÖLEG GYŰJTŐPONT, ezért telephelyén - 8800 Nagykanizsa, Sörgyár u. 9 szám alatt - egész évben átveszi a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékokat.
Nagy mennyiségű göngyöleg esetén cégünk
vállalja akár a Felhasználó telephelyéről való elszállítást is!

Kérjük, a gyors és hatékony ügyintézés érdekében az ideszállított göngyölegeket űrtartalom szerint (5 literes műanyag 50 db, 3 literes fém 2 db, stb.) leszámolva és összeírva szíveskedjenek ideszállítani. 

A csomagolóeszköz-hulladék felhasználótól történő átvételét az átvevőnek átvételi elismervénnyel (a továbbiakban: elismervény) kell igazolni. Az elismervény a felhasználó hulladék kezelési kötelezettségének teljesítését igazolja, amelyet 5 évig kell megőrizni. AZ ELISMERVÉNYT KÉRJE IRODÁNKBAN!  A felhasználó a tisztított csomagolóeszköz-hulladékot a gyűjtőhelyre saját járművel engedély nélkül szállíthatja. A csomagolóeszköz-hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Az átvevő nem köteles átvenni a szemmel láthatóan nem megfelelően tisztított (anyagmaradékot tartalmazó) csomagolóeszköz-hulladékot. Csomagoláshoz használt, nem szennyezett (a termékkel közvetlenül nem érintkező, vagy a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező rétegtől elkülönített) papír és kezeletlen fa hagyományos tüzelőberendezésben elégethető, illetve más módon is hasznosítható.

Lakossági felhasználásra kerülő 1 liternél, illetve 1 kg-nál nem nagyobb mennyiségű, a III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer csomagolására használt kiürített, tisztított csomagolóeszköz-hulladékok települési hulladékként kezelhetők. 250 litert, illetve 250 kg tömeget meghaladó mennyiségű növényvédő szer csomagolására használt csomagolóeszköz-hulladékok (többször használatos konténerek) begyűjtéséről, ártalmatlanításáról a csomagolóeszközben levő növényvédő szer gyártójának vagy importőrének kell gondoskodnia. Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható. A tárolt csomagolóeszköz-hulladék mennyiségéről és fajtájáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A tisztított csomagolóeszköz-hulladékot az átvevő veszi vissza, ezzel maga vagy - a szerződésben foglaltak szerint - az összegyűjtő válik a hulladék tulajdonosává. A vonatkozó rendeletet alkalmazni kell a Magyarország területén forgalmazott növényvédő szer csomagolására használt fogyasztói, gyűjtő és szállítási csomagolóeszköz-hulladékokra, valamint azokra a személyekre, amelyeknél növényvédő szer csomagolóeszköz-hulladék képződik, illetve növényvédő szer csomagolóeszköz-hulladékkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak. 

Szennyezett csomagolóeszköz-hulladék: a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező kiürült csomagolóeszköz, illetve olyan eszköz, amelyet növényvédő szer forgalomba hozatala, szállítása, tárolása, felhasználása során ezen készítmények csomagolására használtak. Tisztított csomagolóeszköz-hulladék: A növényvédő szer megtisztított, szemmel láthatóan anyagmaradékot nem tartalmazó csomagolóeszköze.  A növényvédő szer kiürített üveg, fém, illetve műanyag csomagolóeszközét legalább háromszor, az űrtartalom 10% - ának megfelelő vízmennyiséggel ki kell öblíteni, és a vizet az adott permetlé készítéséhez kell felhasználni.  A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. Felhasználó: a növényvédő szert tovább értékesítési cél nélkül raktározó, szállító, előkészítő, illetve a felhasználásra előírt technológiai folyamatban kezelő, felhasználó természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet. Átvevő: az adott feladatra engedéllyel rendelkező természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet, amely a felhasználónál képződött tisztított csomagolóeszköz-hulladékot átveszi, és gyűjtőhelyen gondoskodik azok gyűjtéséről, kezeléséről. Gyűjtőhely: a növényvédő szer engedéllyel rendelkező forgalmazó telephelyén kialakított, a felhasználóktól átvett csomagolóeszköz-hulladék környezetszennyezést kizáró gyűjtését és válogatását biztosító létesítmény.

A tisztított csomagolóeszköz-hulladék kizárólag a felhasználótól a gyűjtőhelyig való szállítás szempontjából nem veszélyes hulladéknak tekintendő, ha az a rendeletben meghatározottak szerint kezeik.

 “HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG” – KAMPÁNY

A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a növényvédő szeres göngyölegek 3X történő kiöblítésének fontosságára. A megfelelő öblítési technika alkalmazása nem csak a növényvédő szer teljes felhasználását teszi lehetővé, hanem védi a környezetet az esetleges szennyeződéstől, illetve elősegíti a göngyölegek lehető legjobb technika szerinti újra hasznosítását is.

(Forrás: www.cseber.hu; www.net.jogtar.hu)
A fent közölt információk helyessége és aktualitása érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem tudunk vállalni!

BB zsákok átvételi menete megváltozott

Az elmúlt években sajnos a hozzánk behozott Big Bag zsákok közé sok hulladék is keveredett. Ez problémát ill. komoly anyagi kárt okozott a darálógép használata során a partnercégünknek.  A hasonló baleseteket elkerülése végett a használt BB zsákok átvételi menete megváltozott.

 A jövőben csak az alábbi feltételek mellett áll módunkban a használt BB zsákokat fogadni:

  • Csak akkora mennyiséget tudunk átvenni, amekkorát értékesítettünk a Partnerünk felé.
  • A behozott BB zsákokról a jövőben is darabszám szerinti szállítólevelet kell kiállítani Partnereinknek. 
  • Rendezett, legalább 4 részre hajtogatott, legfeljebb 10 db - ba kötegelt állapotban kérjük behozni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BB zsákok átvétele nem tartozik a csomagolóeszköz begyűjtési rendszerére (CSEBER) vonatkozó jogszabály hatálya alá. Ennek értelmében az AGRO-COORD nem kötelezhető a BB zsákok átvételére. Így a rendezetlen zsákok átvételét megtagadhatjuk.

A fentiektől függetlenül továbbra is kérjük Partnereinket, hogy a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékokat (flakonokat, műanyag és fém kannákat, ballonokat) háromszor öblítsék át.

 

Fokozottan figyeljenek, hogy egyéb tárgyak ne kerüljenek a göngyölegekbe!